مقصد نهایی سفر محتوا، تربیت استراتژیست محتواست. یکی از ابزارهایی که در شروع سفر با خودمون برداشتیم و درقسمت “کجا میخوایم بریم و چطوری” در موردش صحبت کردیم، نقشه راه بود. نقشه راه به ما کمک میکنه که بیراهه نریم و تمام آنچه که یه استراتژیست محتوا نیاز به یادگیریش داره را از قلم نندازیم. حالا اینجا نقشه راهمون رو میگذاریم جلو رومون و شهر به شهر جلو میریم تا 6 تا شهر مهارتی را با موفقیت بگذرونیم. منبعی که برای یادگیری این 6 مهارت ازش بهره می بریم وبسایت متمم هست و ما با فهم شخصی و مثال هایی از جنس محتوا روایتش می کنیم.