ما (احسان و سمانه) نزدیک دو سال بود که در مورد آینده کاریمون کشمکش داشتیم. یه حس درونی میگفت باید بریم اونجایی که پتانسیل بیشتری داریم و برای جامعه و هدفمون مفیدتریم. اما خب خیلی موقعیت ها اجازه نمیداد. شکست های بزرگ و کوچیکی داشتیم در کارهایی که علاقه زیادی نداشتیم اما خب یادگیریش بیشتر از نتایجش بود و همچنین موفقیت های مقطعی در حوزه علایقمون (محتوا) که نشانه های خوبی داشتند و منتظر بودند که ما به سمتشون بریم. خلاصه اینکه کلی بالا پایین شدیم تا بالاخره به سمت علایقمون کشیده شدیم و  سفر محتوا شکل گرفت و خلق شد.

  اما چطور ؟