از کجا بشنویم ؟

کجا میخوایم بریم و چطوری؟!

کوله پشتی

خلاصه صوتی 13 فصل از کتاب بازاریابی محتوایی نوشته جو پولیتسی

آخرین ایستگاه هایی که رفتیم 

مدل بازاریابی محتوایی کانتنت اینک

گزارش پادکست ایستگاه بیست و ششم
«اول پایگاهتو بساز و بعد مخاطب دِرو کن»

در این ایستگاه قسمت دوم‌ و سوم‌ و چهارم مدل Content INC را با توجه به بازار ایران تحلیل کردیم.
 شناخت امضا و مهر محتوایی
 انتخاب یه قالب مشخص و کانال انتشاری که مخاطب اونجاست
 عضو‌گیری و جذب اطلاعات از مخاطب
بازاریابی محتوایی با کانتنت اینک

گزارش پادکست ایستگاه بیست و پنجم
«اول خودتو بشناس و بعد مخاطب بساز»

بررسی و تحلیل مرحله اول و دوم مدل Content INC آقای جو پولیسی. در این ایستگاه میتونید به خود‌شناسی محتوایی دست پیدا کنید.
 حوزه خودتو مشخص کن: ترکیبی از دانش و اشتیاق (Sweet Spot)
 مهمترین منابع و کتابها برای پیدا کردن Sweet Spot

سفر محتوا در شبکه های اجتماعی

معرفی سفر محتوا

پادکستی گفتگو‌محور برای یادگیری بازاریابی محتوایی

به کتاب‌های محتوا و افراد با‌تجربه‌ محتوایی سفر میکنیم‌ و یاد میگیریم

در طول سفر همدیگه را گم نکنیم !