از کجا بشنویم ؟

کجا میخوایم بریم و چطوری؟!

کوله پشتی

خلاصه صوتی 13 فصل از کتاب بازاریابی محتوایی نوشته جو پولیتسی

آخرین ایستگاه هایی که رفتیم 

گزارش پادکست ایستگاه بیست و سوم
«شاخص های کلیدی عملکرد- قسمت دوم»

 • چطور یه داشبورد مدیریتی و مارکتینگی به درد بخور طراحی کنیم؟
 • کج فهمی در مورد KPI و شاخص ها
 • شاخص چیه و KPI چیه؟
 • ارتباط اهداف و KPI
 • کارکرد اصلی KPI، فهم درست استراتژی
 • ارتباط KPI با مفاهیم لین استارتاپ
 • طراحی داشبورد
 • ابزار دیالوگ برای اجرای KPI

گزارش پادکست ایستگاه بیست و سوم
«شاخص های کلیدی عملکرد- قسمت دوم»

 • چطور یه داشبورد مدیریتی و مارکتینگی به درد بخور طراحی کنیم؟
 • کج فهمی در مورد KPI و شاخص ها
 • شاخص چیه و KPI چیه؟
 • ارتباط اهداف و KPI
 • کارکرد اصلی KPI، فهم درست استراتژی
 • ارتباط KPI با مفاهیم لین استارتاپ
 • طراحی داشبورد
 • ابزار دیالوگ برای اجرای KPI

سفر محتوا در شبکه های اجتماعی

معرفی سفر محتوا

پادکستی گفتگو‌محور برای یادگیری بازاریابی محتوایی

به کتاب‌های محتوا و افراد با‌تجربه‌ محتوایی سفر میکنیم‌ و یاد میگیریم

در طول سفر همدیگه را گم نکنیم !